Kvalitet

Kundeløfte

Vårt markedsområde er Nordland, Troms og Finnmark. Våre kunder er offentlige og private aktører som ønsker utført bygg- eller anleggsprosjekter – herunder næringsbygg, anleggskonstruksjoner, rehabilitering og større boligbygg, etc. Vi skal være en foretrukket leverandør som følge av:

For å nå våre langsiktige mål er vi alltid åpen for å se på forbedringsmuligheter i egen organisasjon og i samhandling med våre kunder.

Vi har et mål om KTI bedre enn 85 prosent.

Mål medarbeiderutvikling

Hver enkelt medarbeider skal ha mulighet for faglig og menneskelig utvikling. Gjennom kompetanseheving skal medarbeidere med evne og vilje kunne ha en karriere i Sortland entreprenør. Vi ønsker å ha medarbeidere som er engasjerte og selvstendige. Vårt mål er å oppnå en ATI bedre enn 85 prosent.

Lederverdier i Sortland entreprenør